VÝCVIK RETRIEVERŮ

Kačina II.

Čas běží a tak Vám tímto připomínáme, že akce Kačina I. proběhla již před více než rokem a v sobotu 17.dubna 2004 jsme již pořádali druhý ročník této soutěže!

Na úvod přinášíme několik fotografií ze zákulisí celé akce na kterých jistě naši stálí příznivci rozeznají i některé loňské účastníky z řad soutěžících. Tímto jim za poskytnutou pomoc děkujeme.
http://www.vycvikretrieveru.com/albumy/KacinaII2004/
Další velké poděkování patří sponzorům, díky nimž všichni účastníci obdrželi milé ceny.Děkujeme tedy: Míše Markové, Jiřině Kantorové, Viktoru Jánošíkovi,Monice a Martinovi Schusserovým a Markétě Příbrské. Zvláštní díky patří Martinu Lebedovi za zajištění areálu zámku Kačina.
Zvláště pak děkujeme paní Jindře Šimkové za perfektní provoz kiosku ,kde jsme našli vše co hrdlo ráčí, Milanu Píchovi za pomoc při celé organizaci a Jiřímu Soldátovi coby kameramanovi, jehož práci jistě všichni oceníme hlavně s odstupem času, kdy se dojmy z prožitých chvil začnou vytrácet.
Nástup na nádvoří zámku začal téměř v zápětí po příjezdu soutěžících, jenž byl určen na 10. hodinu. Soutěžící se losem rozdělili k předem vybraným kapitánům a tak jsme již po chvilce znali složení 8 družstev. Jména družstev byla pečlivě vybrána organizátory a tak jsme mohli sledovat, jak se kompletují Rafani, Ňafíci, Podvraťáci, Trhači, Smetáci, Tesáci, Tuláci a Ratlíci. Pětičlenná družstva obdržela mapu parku a bodovací tabulku. Z této vyčetli, že je čeká šest stanovišť s dvanácti disciplínami. Pak již postupně vyrazili na trať. Pořadí stanovišť nebylo pevně určeno, podmínkou bylo pouze zdolat všechna.
První stanoviště bylo pod přísným dohledem Zuzky a Petra Tikalových, kteří hodnotili jezdecké schopnosti pánů i psů. Lidské schopnosti byly testovány na bicyklu léty prověřené značky Ukrajina. Za normálních okolností snadný slalom se stal vzrušující podívanou a adrenalinovým sportem pro jezdce. Zásadním problémem se stala obrátka na konci slalomu a ani brždění v cíli nebylo snadné.Rozhodčí hodnotili čas celého družstva, za který byl slalom zdolán. Pro pejsky byla připravena jízda v kolečku. Hodnotila se vzdálenost, kterou pejsek v kolečku překonal. Vzhledem k obtížnosti disciplíny bylo bodováno i naložení psa do kolečka.
Druhé stanoviště bylo střeženo ozbrojenou trojicí dívek. Jindra Hermannová ml. a sestry Ježkovi, Bára a Monika, hodnotili úspěšnost družstev při hledání skleněné kuličky v strašidelném sklepení. Soutěžící jednotlivě sestupovali do ponurého templu a pouze hmatem prohledávali šest krabic s tajemným obsahem. Nebyla to vždy právě příjemná záležitost a též nezůstávala bez následků. Družstva , která templem již prošla, byla od ostatních snadno k poznání! Úkolem pro psy byl aport vajíčka. Psovod mohl svého psa s neobvyklým aportem předem seznámit. Sám si pak vajíčko zanesl na stanovené místo a po návratu psa pro tento aport vyslal. Úspěšnost byla velmi rozdílná, jakož i provedení aportu. Někteří jedinci byli v rozbíjení vajec přímo odborníky, jiní byli až překvapiví svou něžností. Pokud pes aportoval vejce neporušené, vůdce vajíčko musel nést celý den sebou. Za vejce donesená do cíle, byly udělovány prémiové body.
Stanoviště číslo tři zaštiťovali Tomáš Orna s přítelkyní Vlaďkou. Skládání dětského puzzle na čas nejdříve vypadalo velice snadně, ale pařezová chaloupka se stala pro mnoho týmů velkým oříškem. Na Křemílka s Vochomůrkou bude mnoho lidí ještě vzpomínat! Hodnotil se zde čas celého družstva a ten se neuvěřitelně prodlužoval!
Pro psy bylo toto stanoviště velmi atraktivní, neboť koupel byla po zdolaných kilometrech velmi příjemná. Aportovalo se z vody a záleželo na vůdci, který z aportů zvolil, kachna, dummy nebo činky. Opět jsme mohli sledovat rozdílnou práci psů, od váhavého vstupu do vody až po doskok z břehu přímo na odhozenou kachnu.
Na čtyřce soutěžící očekávali Dana Palivová a Marie a Jaroslav Machovi. Pavučina či laser, tak se dala nazvat tato disciplína. Bylo to zcela jednoduché, museli jste co nejrychleji zdolat labyrint natažených provázku v lese s co nejnižším počtem trestných bodů za dotek a v určeném místě zřetelně Š T Ě K A T. Na to byli rozhodčí jako psi!!! Jak je patrno, hodnotil se čas a počet dotyků.
Čím méně, tím lépe.
Pejsci to tady snad měli jednodušší. Krátká vlečka s bažantem nebo svazkem jeleních běhů pro ně byla hračka a evidentně se bavili. Rozhodčí byli až překvapeni šikovností psů a nešetřili chválou.
Pětka byla opět pro nebojácné. Viktor Jánošík a Iva Rosová byli ti, kteří prověřili Vaše znalosti o psech a o lidech kolem nich. Abyste úkol na tomto stanovišti zvládli museli jste mít velmi schopného kapitána, nebo kapitán musel mít velkou autoritu, aby za sebe určil náhradu. Vědomostní test v zapečetěné obálce pro každé družstvo byl umístěn vysoko ve větvích velkého stromu a ten bylo nejdříve nutno zdolat. Do výšky osmi metrů se hned tak někomu nechtělo. Ale obálku nakonec získali všichni a mohli začít řešit. Zvláště zde se spolupracovalo, "nikdo není dokonalý" !
Psi částečně napodobili své pány a dokázali, že aport nad úrovní terénu se dal zvládnout. A když to nešlo, poradil páníček, od čeho je mají, že? Opět bylo možno zvolit aport, bažant nebo činka.
Na stanoviště číslo šest vedla nejdelší cesta. Našli jste ho až na konci rozsáhlého zámeckého parku a nejdéle tu na soutěžící čekali Petr Šimek a Marcel Jansa. Neobvyklá disciplína pro vůdce byla lukostřelba. Převážná část soutěžících držela luk v ruce poprvé v životě. Opět si člověk uvědomil, jak jsou některé věci , které vypadají velmi jednoduše, složité. Pro každého byly tři pokusy zasáhnout terč, ale jen někdo tuto příležitost využil. Pak ještě posbírat šípy které se tak lehce ztratí a pak rychle na poslední psí disciplínu. Tou byla aportovací štafeta, takže spěch byl na místě.
Tak a to bylo všechno, tedy prozatím. Vrátili jsme se ke kiosku , který všichni tak potřebovali. Jíst a pít, to je to nejdůležitější!!!
Družstva se pomalu sešla a po odpočinku a občerstvení nastala poslední disciplína. Každé družstvo dostalo 30 nafukovacích balónku a bylo jen na nich, jak rychle je nafoukli. Tráva byla velmi ostrá, balónky praskali jako o závod. Na závěr se spočítali dobré balónky a pak nastalo velerychlé počítání výsledků.
Slavnostní vyhlášení vítězů se neobejde bez šampaňského a ceny pro vítězné družstvo Smetáků s kapitánem Robertem Vozkou. Ještě jednou gratulujeme.
Všichni účastníci obdrželi malý dáreček pro psy a diplom s titulem "Teamový retriever".
Věříme že jste se dobře pobavili a těšíme se nashledanou příští rok
Jindra a Eva

zpět

další články: